Försäkring

Tänk på att ni behöver skaffa en hemförsäkring om olyckan skulle vara framme. Tänk på att det är Er egen försäkring som täcker skador på Er egendom oavsett orsak.