Betalning av hyra

Tänk på att hyran ska betalas i förskott och vara oss tillhanda senast den sista dagen varje månad. Den som inte betalar i tid riskerar att bli uppsagd från lägenheten.
Om hyran inte betalas i tid skickas ärendet till inkasso och kronofogden för indrivning.

Får Ni problem med att betala hyran måste Ni kontakta oss omgående så att vi kan försöka lösa situationen.