Gården

Hjälp oss att hålla gården ren och fin, ställ cyklar, mopeder och dylikt på anvisad plats.

Det är ingen plats för fimpar i och kring fastigheten. Ta hand om era fimpar själva Ni so m röker.