Service och felanmälan

Saker som går sönder i lägenheten har Ni rätt att få lagade. Om vi bedömer att Ni åsamkat skadan kommer vi att debitera kostnaden.
Tänk på att anmäla skador omgående så att det inte blir värre.

Felanmälan görs enklast via mail  felanmalan@industriporten.se

För akuta problem som ej kan vänta till nästkommande arbetsdag anmäls till Joakim Duberg på tfn: 0736-548679.