Installationer

Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vat­ten, avlopp och el. Vi kan ge råd om krav på behörighet för installatör för t ex in­stallation av tvätt- eller diskmaskin.